« ΕΞΥΠΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ | Λατινισμοί »

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λατινικές αποφθεγματικές φράσεις

Λατινικές αποφθεγματικές φράσεις

 

ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ
-Fama crescit eundo. [Η φήμη μεγαλώνει με τη διάδοση.]
-Felix, qui potuit perum cognoscere causas. [Ευτυχής όποιος κατάφερε να μάθει τις αιτίες των πραγμάτων.]
-Labor omnia victit improbus. [Η υπερβολική εργασία τα πάντα νικά.]
-Latet anguis in herba. [Το φίδι ενεδρεύει στο χορτάρι.]
-Non omnia possumus omnes. [Δεν μπορούμε όλα όλοι.]
-Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes. [Δεν έχει ο πόλεμος τελειωμό, όλοι ζητούμε ειρήνη.]
-Omnia victir Amor! [Τα πάντα ο Έρωτας νικά!]
-Sed fugit interea, fugit inreparabile tempus. [Αλλά φεύγει ο καιρός στο μεταξύ, φεύγει ανεπίστρεπτα.]
-Timeo Danaos et dona ferentis. [Φοβούμαι τους Δαναούς, ακόμη και όταν μας φέρνουν δώρα.]
-Tu ne cede malis, sed contra audentior ito. [Μην υποχωρείς μπροστά στις συμφορές αλλά να τις αντιμετωπίζεις τολμηρότερα.]
-Una salus victis, nullam sperare salutem. [Μια σωτηρία στους ηττημένους, να μην ελπίζουν για καμία σωτηρία.]

ΓΙΟΥΒΕΝΑΛΛΗΣ
-Esto mens sana in corpore sano. [Είθε το υγιές πνεύμα να είναι σε υγιές σώμα.]
-Si natura negat, facit indignatio versum. [Όταν το ταλέντο αρνείται, στιχουργεί η αγανάκτηση.]

ΚΑΙΣΑΡ
-Est verum omnium magister usus. [Δάσκαλος όλων των πραγμάτων είναι η χρεία.]
-Plerumque in calamitate ex amnicis intimici existunt. [Ως επί το πλείστον στη δυστυχία ξεχωρίζουν οι εχθροί από τους φίλους.]

ΚΑΤΟΥΛΛΟΣ
-Risu inepto res ineptior nulla est. [Τίποτε δεν είναι πιο ανάρμοστο από το ανάρμοστο γέλιο.]

ΚΑΤΩΝ
-Avaritia omnia vitia halet. [Η φιλαργυρία έχει όλα τα ελαττώματα.]
-Rem tene, verba sequentur. [Γίνε κύριος του θέματος, τα λόγια θα ακολουθήσουν.]

ΚΙΚΕΡΩΝ
-Consuetudinis magna nis est. [Η δύναμη της συνήθειας είναι μεγάλη.]
-Cuiusvis est hominis errare, nullius nisi insipientis in errore persevare. [Κάθε άνθρωπος μπορεί να πλανάται, αλλά κανείς εκτός από τον ηλίθιο δεν μπορεί να επιμένει στην πλάνη του.]
-Mendaci homini ne verum quidem dicenti credere soleamus. [Τον ψεύτη συνηθίουμε να μην πιστεύουμε, ούτε και αν λέει την αλήθεια.]
-Mors naturae finis est, non poena. [Ο θάνατος είναι ο σκοπός της φύσης, όχι η ποινή της.]
-Multos modios salis simul edendos esse ut amicitiae munus expletum sit. [Πολλές κούπες αλάτι πρέπει να φάμε μαζί, για να γίνουμε αληθινοί φίλοι.]
-Negat sine furoris Democritus quemquam poetam magnum esse posse. [Ο Δημόκριτος λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγάλος ποιητής χωρίς πάθος.]
-Praeterita mutare non possemus. [Τα περασμένα δεν μπορούμε να αλλάξουμε.]
-Qualis homo ipse est, talis eius est ratio. [Όπως ο ίδιος ο άνθρωπος, έτσι είναι και ο λόγος του.]
-Silent leges inter arma. [Σιγούν οι νόμοι ανάμεσα στα όπλα.]
-Ut ager quamvis fertilis sine cultura fructuosus esse non potest, sic sine doctrina animus. [Όπως ένας γόνιμος αγρός χωρίς καλλιέργεια δεν μπορεί να καρπίσει, έτσι και το πνεύμα χωρίς μόρφωση.]
-Ut hominis decus ingenium, sic ingenii ipsius lumen est eloquentia. [Όπως η ευφυία είναι το κόσμημα του ανθρώπου, έτσι και η ευφράδεια είναι το φως της ίδιας της ευφυίας.]
-Verae amicitiae sempiternae sunt. [Οι πραγματικές φιλίες είναι αιώνιες.]

ΚΟΪΝΤΙΛΙΑΝΟΣ
-Aliena enim vitia quisque reprendi mavult quam sua. [Τα ξένα ελαττώματα ο καθένας προτιμά να επικρίνει παρά τα δικά του.]
-Deficit omne quod nascitur. [Πεθαίνει κάθε τι που γεννιέται.]
-Mendacem memorem esse oportere. [Ο ψεύτης πρέπει να έχει καλή μνήμη.]
-Usus sine doctrina quam citra usum doctrina valeat. [Η πείρα χωρίς θεωρία καταφέρνει περισσότερα από όσα η θεωρία χωρίς πείρα.]

ΛΙΒΙΟΣ
-Melior tutiorque est cetra pax quam sperata victoria; haec in nostra, illa in deorum manu est. [Καλύτερη και ασφαλέστερη είναι μια σίγουρη ειρήνη παρά μια προσδοκώμενη νίκη, η πρώτη είναι στο χέρι μας, η άλλη στο χέρι των θεών.]

ΛΟΥΚΡΗΤΙΟΣ
-De nihilo nihil. [Τίποτε δεν γίνεται από τίποτε.]
-Vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu. [Η ζωή δίνεται στον καθένα για χρήση και όχι για ιδιοκτησία.

ΜΑΡΤΙΑΛΗΣ
-Omnis habet sua dona dies. [Κάθε μέρα έχει τα δικά της δώρα.]

ΟΒΙΔΙΟΣ
-Fas est et ab hoste doceri. [Θεμιτό είναι να διδάσκεσαι ακόμη και από τον εχθρό σου.]
-Medio tutissimus ibis. [Στη μέση του δρόμου ασφαλέστατος βαδίζεις.]
-Nitimur in vetitum semper capimusque negata. [Λαχταρούμε το απαγορευμένο πάντα και ποθούμε αυτό που μας στερούν.]
-Non sentitur sedulitate labor. [Ο μόχθος λησμονιέται μέσα στη φιλοπονία.]
-Ut ameris, amabilis esto. [Για να αγαπιέσαι, πρέπει να είσαι αξιαγάπητος.]
-Ut desint vires, tamen est laudanda volutas. [Κι αν λείπουν οι δυνάμεις, όμως πρέπει να επαινούμε τη θέληση.]

ΟΡΑΤΙΟΣ
-Carpe diem. [Εκμεταλλέυσου το χρόνο σου.]
-Dulce et decorum est pro patria mori. [Γλυκύ και ωραίο είναι να πεθαίνεις για την πατρίδα.]
-Graecia capta ferum victorem cepit. [Η κατακτημένη Ελλάδα κατέκτησε τον άξεστο νικητή.]

ΠΕΤΡΩΝΙΟΣ
-Manus manum lavat. [Το ένα χέρι νίβει το άλλο.]

ΠΛΑΥΤΟΣ
-Animus aequus optimumst aerumnae condimentum. [Η ατάραχη ψυχή είναι η καλύτερη παρηγοριά στην ταλαιπωρία.]
-Certe Hercule quam veterrumus homini optumust amicus. [Μα τον Ηρακλή το καλύτερο πράγμα για τον άνθρωπο είναι ο παλιότερός του φίλος.]
-Ex factis nosce rem. [Από τα γεγονότα μάθε την αλήθεια.]
-Facile est emperium in bonos. [Είναι εύκολο να επιβάλλεσαι στους καλούς.]
-Humanum ingoscere est. [Είναι ανθρώπινο το να συγχωρείς.]
-Lupus est homo homini. [Ο άνθρωπος είναι λύκος προς τον άνθρωπο.]
-Nam sapiens quidem pol ipsus fingit fortunam sibi. [Στ` αλήθεια ο σοφός δημιουργεί μόνος του την τύχη του.]
-Nemo solus satis sapit. [Κανένας μόνος του δεν είναι αρκετά σοφός.]
-Qui homo timidus erit in rebus dubiis, nava non erit. [Όποιος άνθρωπος στις κρίσιμες περιστάσεις είναι δειλός, δεν αξίζει τίποτε.]
-Quod agas, id agas. [Ό,τι αποφασίζεις να κάνεις, να το κάνεις.]
-Simul frare sorbereque hau factu facilest. [Να φυσάς και ταυτοχρόνως να ρουφάς, δεν είναι ευκολότατο στην πράξη.]
-Tunica proprior pallio est. [Το υποκάμισο είναι πιο κοντά στο σώμα από ότι το πανωφόρι.]

ΣΑΛΛΟΥΣΤΙΟΣ
-Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur. [Με την ομόνοια τα μικρά μεγαλώνουν, με τη διχόνοια και τα πιο μεγάλα σβήνουν.]
-Ipsa se virtus satis ostendit. [Η φιλοπονία αποδεικνύεται μόνη της ως επάρκεια.]

ΣΕΝΕΚΑΣ
-Amicum in secreto mone, palam lauda. [Το φίλο στα κρυβά συμβούλευε, στα φανερά να επαινείς.]
-Auribus frequentius quam lingua utere. [Να χρησιμοποιείς συχνότερα τα αφτιά σου παρά τη γλώσσα σου.]
-Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. [Οι χρησμοί καθοδηγούν τον καλοπροαίρετο, τον κακοπροαίρετο τον παραπλανούν.]
-Error a culpa vacat. [Η πλάνη δεν συνεπάγεται ενοχή.]
-Est difficillimum se ipsum vincere. [Είναι πάρα πολύ δύσκολο να νικήσεις τον εαυτο σου.]
-Mala exempla in eos vedudant, qui faciunt. [Τα κακά παραδείγματα γυρίζουν σαν πλημμύρα σε εκείνους που τα κάνουν.]
-Natura seminanobis scientiae dedit, scientiam non dedit. [Η φύση μας έδωσε τα σπέρματα για τη γνώση, δεν μας έδωσε τη γνώση.]
-Nulla dies angore caret. [Από καμία ημέρα δεν λείπει η στενοχώρια.]
-Omnis instabilis et incerta fecilitas est. [Κάθε ευτυχία είναι ασταθής και αβέβαιη.]
-Silentium videtur confessio. [Η σιωπή αποδεικνύεται ομολογία.]
-Si vis amari, amara. [Αν θέλεις να αγαπιέσαι, ν`αγαπάς.]
-Vivere et singulos dies singulas vitas puta. [Να ζείς και να θεωρείς την κάθε ημέρα σαν μια ολόκληρη ζωή.]

ΤΙΒΟΥΛΛΟΣ
-Quis furor est atram bellis accersere mortem. [Είναι τρελός όποιος ζητά τον πόλεμο, για να βρεί μαύρο θάνατο.]
-Tua si bona nescis servare, frustra clavis inest foribus. [Αν δεν ξέρεις να φυλάς την καλή σου, είναι μάταια τα μάνταλα στην πόρτα.]
-Vincuntur molli pectora dura prece. [Με κατάλληλες παρακλήσεις νικιούνται οι σκληρές καρδιές.]

ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ
-Dictum factum. [Ειπωμένο καμωμένο.]
-Fortes fortuna adiuvat. [Η τύχη βοηθά τους τολμηρούς.]
-Homo sum; humani nil a me alienum puto. [Είμαι άνθρωπος, τίποτε το ανθρώπινο δεν θεωρώ ξένο από τον εαυτό μου.]
-Ne quid nimis. [Μηδέν άγαν.]
-Quot homines, tot sententiae. [Όσοι άνθρωποι, τόσες γνώμες.]
-Sine Cerere et Libero friget Venus. [Χωρίς φαϊ και πιοτό κι ο έρωτας παγώνει.]
-Tute hoc instristi; tibi omnest exedendum. [Αυτό που εσύ ανακάτωσες, όλο πρέπει να το φας.]

Το σχόλιο σας

Έχετε λογαριασμό στο Pathfinder;

XHTML: Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε τα tags: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <code> <em> <i> <strike> <strong>


ShoutBox

Τίτλος τραγουδιού σας:
Οι ακροατές σας αριθμό:
Κατάσταση του διακομιστή σας:
Μπές στη παρέα μας! Ελληνικό Μουσικο Portal Προσθεσε (εύκολα και γρηγορα)τις δικές σου μουσικές επιλογές Ελληνικό Μουσικο Portal
Τελευταία σχόλια

"Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε....
Greek Gus: υπέροχο γνωμικό.. μία από τις διασημότερες και σοφότερες ρήσεις....

Σταμάτα να ζητάς χαμόγελα που δεν σου ανήκουν…
Η Blogger της Διπλανής Πόρτας: Καλησπέρα είμαι η δημιουργός του blog "Οι Κρυφές μου Σκέψεις...

Χοσέ Μαρτί
smaragda manola: σπουδαίος!

Οι 7 Σοφοί Λάο Τσε, Πυθαγόρας, Βούδας...
VASIA ANDREADAKI: I WANT TO BE A MEMBER

O καλύτερος από όλους τους τρόπους για να...
mustra ksidk: asddddddddddddddddddddddddddddd

Να ψάχνετε γυναίκες με καρδιά ...
ΔΙΟΝ: το ψαχνετΕ με Ε γυφτοοοοοο

Βλακεία - Ανοησία - Ηλιθιότητα - Μωρία
θησεας: Ποτέ κανείς δεν έχασε λεφτά ποντάροντας στη βλακεία του μαλακα...

ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣ ΜΑΣ ΞΕΧΝΟΥΝ.
Digimaster 3: The automotive appearance quite prepared for production, and may...

Σοφά Λόγια μόνο για σας!!
xatzi kara: xatzi

Το δικαίωμά σου να ομιλείς δεν περιλαμβάνει και...
Μαρία Έλενα: Όμορφο πολύ και τόσο αληθινό Φιλάκια ...

Δημοφιλείς εγγραφές

Δημοφιλείς εγγραφέςΔεν απέτυχα. Απλώς βρήκα δέκα ... (5)
4 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΠΙΣΩ. (5)
Κοσμάς ο Αιτωλός (1714 - 1779) (5)
Σοφά Λόγια μόνο για σας!! (4)
Όταν αγαπάς ζεις (4)
Pragmatika polu kales eksipnes kai asteies (4)
sofies... sofies.. (3)
ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΜΑΣ ΤΟΙΧΟΥΣ (3)
PARA3ENA GRAMMATA KAI SXEDIAKIA GIA NAMES (3)
Οι 7 Σοφοί Λάο Τσε, Πυθαγόρας, Βούδας... (3)

... Δείτε ακόμα:

 • Οκτώβριος 2013 (1)
 • Ιούλιος 2013 (14)
 • Ιούνιος 2013 (10)
 • Μάιος 2013 (3)
 • Απρίλιος 2013 (10)
 • Μάρτιος 2013 (23)
 • Φεβρουάριος 2013 (15)
 • Ιανουάριος 2013 (21)
 • Δεκέμβριος 2012 (29)
 • Νοέμβριος 2012 (40)
 • Οκτώβριος 2012 (79)
 • Σεπτέμβριος 2012 (57)
 • Αύγουστος 2012 (73)
 • Ιούλιος 2012 (174)
 • Ιούνιος 2012 (32)
 • Μάιος 2012 (73)
 • Απρίλιος 2012 (163)
 • Μάρτιος 2012 (8)
 • Φεβρουάριος 2012 (1)
 • Ιανουάριος 2012 (5)
 • Δεκέμβριος 2011 (13)
 • Νοέμβριος 2011 (46)
 • Οκτώβριος 2011 (58)
 • Σεπτέμβριος 2011 (24)
 • Αύγουστος 2011 (19)
 • Ιούλιος 2011 (5)
 • Ιούνιος 2011 (42)
 • Μάιος 2011 (13)
 • Απρίλιος 2011 (9)
 • Μάρτιος 2011 (21)
 • Φεβρουάριος 2011 (3)
 • Ιανουάριος 2011 (2)
 • Δεκέμβριος 2010 (4)
 • Νοέμβριος 2010 (79)
 • Οκτώβριος 2010 (14)
 • Σεπτέμβριος 2010 (22)
 • Αύγουστος 2010 (57)
 • Ιούλιος 2010 (39)
 • Ιούνιος 2010 (178)
 • Μάιος 2010 (26)
 • Απρίλιος 2010 (195)
 • Μάρτιος 2010 (16)
 • Φεβρουάριος 2010 (4)
 • Ιανουάριος 2010 (4)
 • Νοέμβριος 2009 (1)
 • Οκτώβριος 2009 (1)
 • Σεπτέμβριος 2009 (8)
 • Αύγουστος 2009 (5)
 • Ιούλιος 2009 (2)
 • Ιούνιος 2009 (23)
 • Μάιος 2009 (22)
 • Απρίλιος 2009 (24)
 • Μάρτιος 2009 (5)
 • Φεβρουάριος 2009 (5)
 • Ιανουάριος 2009 (4)
 • Δεκέμβριος 2008 (9)
 • Νοέμβριος 2008 (29)
 • Οκτώβριος 2008 (15)
 • Σεπτέμβριος 2008 (13)
 • Μάιος 2008 (86)
 • Απρίλιος 2008 (118)
 • Μάρτιος 2008 (109)
 • Φεβρουάριος 2008 (104)
 • Ιανουάριος 2008 (162)
 • Δεκέμβριος 2007 (174)
 • Νοέμβριος 2007 (115)
 • Οκτώβριος 2007 (84)
 • Σεπτέμβριος 2007 (46)
 • Αύγουστος 2007 (102)
 • Ιούλιος 2007 (69)
 • Ιούνιος 2007 (71)
 • Μάιος 2007 (135)
 • Απρίλιος 2007 (148)
 • Μάρτιος 2007 (164)
 • Φεβρουάριος 2007 (204)
 • Ιανουάριος 2007 (276)
 • Δεκέμβριος 2006 (93)
 • Νοέμβριος 2006 (39)
 • Οκτώβριος 2006 (12)
 • Αύγουστος 2006 (4)
 • Ιούλιος 2006 (4)
 • Ιούνιος 2006 (23)